Naujienos

Žurnalistinis tyrimas. Daryti gerus darbus ne asmeninėmis lėšomis, ne pačiam būtų lyg ir šventvagiška? (2)

Birutė KYBARTIENĖ

 

Tryliktajame Joniškio dienų numeryje (2017 03 31) rašyta, kad kovo 27-osios rytą, darbo metu, Joniškio šventoriuje burzgė Žemės ūkio mokyklos technika ir triūsė šios ugdymo įstaigos vyrai. Jau buvo nupjautos kelios eglės. Ruoštasi kirsti liepas. Išvydę žurnalistę, darbininkai spruko į šalis lyg pabaidyti žvirbliai... Šių eilučių autorė retoriškai klausė: ,,Kas jiems apmokės už darbą, kas padengs kuro išlaidas?“ Vyrai postringavo, kad tai – labdara.

 Kodėl spruko lyg žvirbliai?

Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus Liudo Jonaičio paklausus, kas už darbą bažnyčios šventoriuje sumokės mokyklos darbuotojams, kas padengs sąnaudas už traktoriaus-priekabos bei traktoriaus-bokštelio sunaudotą kurą, kodėl darbininkai, pamatę žurnalistę, kažko išsigando ir spruko lyg žvirbliai, direktorius be kita ko, ką jau buvome išspausdinę, Joniškio dienoms rašė, kad ,,Mes, joniškiečiai, esame katalikai. Kad ir kokias pareigas užėmiau, visada padėjau bažnyčioms, net ir tarybiniais metais.“

Triūsė be šalmų

Žurnalistė paskambino dviem medžius pjaunančioms firmoms ir išsiaiškino, kad medžių pjovimas – brangi paslauga. Specialistų teigimu, už medžių nupjovimą, kamienų supjaustymą ir šakų išvežimą iš bažnyčios šventoriaus būtų reikėję sumokėti daugiau kaip 1200 eurų.

Be to, Joniškio žemės ūkio mokyklos darbininkai triūsė be šalmų, darbo teritorija nebuvo aptverta specialia juosta. Neaišku, ar darbininkai turėjo leidimus darbams atlikti.

Joniškio parapijos klebonas Eduardas Semaška buvo nepatenkintas žurnalistės pasirodymu. Net nesiteikė parodyti leidimą medžiams pjauti, pasiūlė eiti į savivaldybę.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyr. architektė Daiva Bičkienė žurnalistei pateikė dar 2016 gegužės 16 d. išduotą leidimą nupjauti trims augalotoms liepoms, keturioms eglėms ir keniui, augantiems (ir jau augusiems) Joniškio bažnyčios šventoriuje. Leidimą pasirašė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Regina Leknickienė ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros vedėjas Konstantinas Rezgys. Leidimas išduotas vieneriems metams. Jo galiojimas baigsis šių metų gegužės 6-ąją.

Neprivati nuosavybė

Joniškio žemės ūkio mokykla neprivati politiko Liudo Jonaičio nuosavybė. Jos steigėjas –Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Šios ministerijos atstovų Joniškio dienos klausė, ar galima Joniškio žemės ūkio mokyklos labdara (technika, žmonėmis), ar ji reglamentuota kokiu nors teisės aktu? Kaip visa tai turėjo būti įforminta?

Konkretų atsakymą Švietimo ir mokslo ministerija Joniškio dienų skaitytojams pateikė tik šį ketvirtadienį (balandžio 6-ąją), po to, kai žurnalistė, nesulaukusi atsakymo į skaitytojams rūpimus klausimus, trečiadienį paskambino ministrės patarėjui Mariui Ablačinskui. Jis aiškino, kad ministerijos darbuotojai Joniškio dienų skaitytojams pateikė atsakymą, kurį jis buvo parengęs kitai žiniasklaidos priemonei. Jam nebuvo pateikti Joniškio dienų klausimai.

Kalbantis telefonu, gerb. M. Ablačinskas žurnalistei sakė, kad skambins ministrei, kuri šiuo metu yra Prancūzijoje, ir pasitars su ja. Ketvirtadienį ministrės patarėjas paskambino į redakciją ir tiesiai šviesiai pasakė: ,,Tokio dokumento, kuriuo remiantis Švietimo ir mokslo ministerija leistų Joniškio žemės ūkio mokyklai teikti labdarą, nėra.“ Tiksliau, Švietimo ir mokslo ministerijoje teisės akto, reglamentuojančio labdarą, nėra. Tai kodėl Joniškio bažnyčiai teikta labdara technika ir darbais, pone mokyklos direktoriau?

Labdarą gali tik gauti, o ne ją teikti...

Ketvirtadienį Žemės ūkio mokyklos direktoriui L. Jonaičiui Joniškio dienos pateikė štai tokį  klausimą: ,,Ar Joniškio žemės ūkio mokykloje yra įsteigtas labdaros ir paramos fondas?“ Kodėl to klausėme? LR labdaros ir paramos fondo įstatyme akcentuojama, kad labdarą galima teikti, tik įsteigus Labdaros ir paramos fondą... Tai ar toks Fondas yra Joniškio žemės ūkio mokykloje?

Mokyklos vadovas L. Jonaitis atsakė, kad ,,Mokykloje nėra įsteigtas labdaros ir paramos fondas. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.“ Taigi gavėjo, o ne labdaros teikėjo statusą!

,,Jeigu dar Joniškio žemės ūkio mokyklos moksleiviai padėtų kokiems nors seneliams namuose pasitvarkyti, ar maisto, vaistų jiems parneštų, galėtume suprasti, bet dabar...“, – svarstė ministrės patarėjas M. Ablačinskas.

Joniškio dienos rašė, kad, jei direktorius L. Jonaitis iš savo asmeninės kišenės būtų sumokėjęs už bažnyčios šventoriuje sunaudotą kurą, technikos amortizaciją, darbuotojų triūsą, jokių klausimų visuomenei nekiltų. Tačiau atsakyme redakcijai nepateikti faktai, kad direktorius L. Jonaitis iš asmeninės kišenės padengė visas medžių pjovimo bažnyčios šventoriuje išlaidas... Todėl šių eilučių autorė priversta dar kartą iškelti retorinį klausimą: ,,Daryti gerus darbus ne asmeninėmis lėšomis, ne pačiam būtų lyg ir šventvagiška?

Nereikėtų kalbėti visų vardu.

Publikacija sujaudino daugelį laikraščio skaitytojų. Joniškiečiai dėkojo Joniškio dienoms už iškeltą aktualią problemą o kai kurie net siūlė laikraščio leidėjai ,,jų“ saugotis, linkėjo žurnalistei sveikatos ir stiprybės. Į redakciją užsukusi ilgametė laikraščio skaitytoja Rima Petraitienė sakė, kad ji ir jos vyras, muzikos mokytojas Pranas Petraitis, dėkoja už publikaciją, be to, ji norėtų, kad būtų išspausdinta mokyklos direktoriui L. Jonaičiui adresuota štai ši replika: ,,Ne visi joniškiečiai yra katalikai, o direktorius kalba visų vardu. Ir juolab ne visi aukojame bažnyčiai. Nereikėtų kalbėti visų joniškiečių vardu. Ne visi joniškiečiai pildo klebono užgaidas ir pjauna gražius medžius“. Be to, R. Petraitienė pasidžiaugė, kad L. Jonaitis nebuvo perrinktas Socialdemokratų partijos Joniškio skyriaus pirmininku.

Galima solidi bauda

Po publikacijos pasirodymo Joniškio žemės ūkio mokykloje lankėsi valstybiniai darbo inspektoriai. Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus viršininkas Zenonas Griguola žurnalistei sakė, kad šiuo metu darbo inspektoriai nagrinėja situaciją, bus priimamas sprendimas dėl atsakingų asmenų patraukimo atsakomybėn. ,,Kadangi didelių medžių šalinimo metu teritorija nebuvo aptverta specialia juosta, darbininkai dirbo be šalnų, buvo iškilęs pavojus žmonių sveikatai ir net gyvybei“, – konstatavo viršininkas. Pasak Z. Griguolos, už panašius nusižengimus galima bauda nuo 500 iki 2000 eurų.

Pažeidė privačius ir viešus interesus?

Apibūdinus situaciją Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui Dainiui Radzevičiui, pašnekovas mano, kad mokyklos direktorius ir politikas L. Jonaitis galimai pažeidė privačius ir viešus interesus, todėl tą turėtų aiškintis Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Trečiadienį, balandžio 5-ąją, po 15-os valandos, į Joniškio bažnyčios šventorių įsuko galingas traktorius. Pasirodė keturi vyrai, kurie darbavosi (krovė eglių šakas ir t.t.) lyg skubėdami... Šiuosyk jie jau buvo su šalmais. Ar vėl dirbo Joniškio žemės ūkio mokyklos darbuotojai, burzgė mokyklos traktorius ir šventoriuje sustojo šios ugdymo įstaigos tamsiai mėlynos spalvos mašinėlė su priekaba?

Ar tai taip pat labdara?

Beje, 2012 metų spalio mėnesio pradžioje viešoje erdvėje buvo paskleista informacija apie tai, kad Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius L. Jonaitis asmeniniais tikslais naudojo tarnybinį automobilį, nors LR Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu buvo reglamentuota, kad tarnybiniais automobiliais biudžetinių įstaigų darbuotojai gali naudotis tik darbo reikalais... Ar tai buvo taip pat mokyklos labdara? Tik jau ne bažnyčiai, o pačiam mokyklos direktoriui L. Jonaičiui? 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija