Naujienos

Septynios lūšys iš Joniškio iškeliavo į Belgiją...

Jonas DAGYS 

Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnai Belgijos gyvūnų centrui perdavė laikinai globoti 7 lūšis. Lūšys Joniškyje buvo laikomos neteisėtai ir netinkamomis sąlygomis, informavo Aplinkos apsaugos departamentas.  

Pareigūnams atvykus paimti gyvūnų į vietą, kurioje jie buvo laikomi, gyvūnų savininkas Sigitas Petraitis nepasirodė, nors jam apie paėmimą buvo iš anksto pranešta raštu. Todėl aplinkosaugininkai surašė protokolą jam nedalyvaujant. Lūšių paėmime dalyvavo ir policijos pareigūnai bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistas.

Įvedant lūšis į transportavimo gardelius, pastebėta, kad vienos lūšies koja lūžusi. Gyvūnui suteikta pirmoji pagalba.

Panevėžio pareigūnai surašė protokolą joniškiečiui, kuris, anot jų, neteisėtai laikė, eksponavo ir prekiavo lūšimis. Surašius protokolą, septynios lūšys buvo paimtos kaip administracinio nusižengimo objektas iki bylos nagrinėjimo.

Kad lūšys laikomos neteisėtai ir netinkamomis sąlygomis, buvo nustatyta dar rudens pabaigoje. Apie tai jau rašė www.joniskiodienos.lt. Tada Panevėžio pareigūnai, gavę pranešimą, atliko rotacinį neplaninį laukinių gyvūnų aptvaro patikrinimą Joniškyje. Pasak Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos (LGTAO) vadovės Brigitos Kymantaitės, bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos departamentu gyvūnams ieškomos geresnės gyvenimo sąlygos, o jie iškeliauja todėl, kad Lietuvoje daugumai jų nėra tinkamų sąlygų gyventi.

„Gyvūnai iškeliauja todėl, kad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai kreipiasi į mus padėti surasti gyvūnams tinkamą vietą gyventi. Šiuo atveju lūšims tinkamų sąlygų gyventi Lietuvoje nėra. Neturime vietų, kur jas būtų galima perkelti, laikinai globoti, užtikrinti tinkamą veterinarinę priežiūrą. Bendradarbiavimo dėka, 7 lūšys išvyksta į Belgijos gyvūnų gelbėjimo centrą, kur jų laukia veterinarijos specialistai ir globa“, – teigė LGTAO vadovė B. Kymantaitė.

Apie situaciją mintimis socialiniuose tinkluose pasidalijo Kristupas Petraitis. Cituojame: „Sigitas Petraitis – ne tik gerai žinomas ūkininkas Joniškio rajone, bet ir gamtos mylėtojas bei jos saugotojas. Prieš 10 metų į savo ūkį priėmė ir sukūrė namus lūšims. Kiekvienas žingsnis buvo derinamas su atsakingomis institucijomis, išduoti leidimai auginti ir veisti šiuos Raudonosios knygos gyvūnus – lūšis. Visus 10 metų lūšys buvo gerai auginamos, prižiūrimos ir mylimos, nebuvo nustatyta nei vieno pažeidimo

Visa ši informacija svarbi tolimesniems įvykiams bei vaizdams, kurie ne tik sukrečia, bet ir priverčia susimąstyti, ką tokie žmonės, vadinami gamtosaugininkais, iš tiesų saugo?

Gamtosaugininkai, nedalyvaujant pačiam ūkio šeimininkui (Sigitui Petraičiui), migdo lūšis privačioje teritorijoje ir ruošia jas išvežimui, gamtos saugos inspektorių tvirtinimu, į Belgiją. Į ūkininko teritoriją buvo įsiveržta be jokių dokumentų, pažymėjimų ir su policijos pagalba. Kaip Lietuvos įstatymai teigia, be ūkio valdytojo niekas neturi teisės įeiti į jo privačią valdą, o tuo labiau, imtis bet kokių veiksmų su jo auginamais gyvūnais. Nebuvo pateiktos jokios priežastys ar įspėjimai. Jei gyvūnai yra netinkamai auginami, ar visų pirma, neturėtų būti susisiekiama su ūkio šeimininku ir nurodomi pažeidimai? Taip pat ruošiami protokolai dėl netinkamų gyvūnų laikymo sąlygų? Viso šito iš gamtosaugininkų nebuvo gauta, sulaukta tik drastiškų priemonių prieš gyvūnus. Kyla daug klausimų, o vienas iš jų, sukeliantis daug įtarimų, kodėl darbai vyko poilsio dieną – šeštadienį?“                                                               

           Aplinkos apsaugos departamento nuotr. 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija