Naujienos

Užuojauta, sausio 12 d.

Mirus joniškietei Marytei Bagočiūnienei,

nuoširdžiai užjaučiame vyrą Bronių Bagočiūną, dukrą Almą, sūnų Darių ir kitus artimuosius. 

Daugiabučio namo Miesto aikštė 7 gyventojai

comments powered by Disqus

Papildoma informacija