Naujienos

Seimas leido notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu

Seimas pritarė Notariato įstatymo pataisoms, sudarydamas prielaidas notarinius veiksmus atlikti taip pat ir nuotoliniu būdu, naudojant informacinių technologijų priemones ir įtvirtindamas, kad notarinis registras yra tvarkomas tik elektroniniu būdu.

Priimtais pakeitimais notarams suteikta teisė nuotoliniu būdu atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu, t. y. testamentų tvirtinimą, oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti, fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

Asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu. Tokiu atveju jis informuoja asmenį, kad jo prašomas notarinis veiksmas gali būti atliktas notaro biure. Atsisakymas atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu neskundžiamas.

Įstatyme įtvirtinta, kad notaras nuotoliniu būdu atlikti notarinius veiksmus gali, jeigu: užtikrina, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę, gali nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes bei įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Taip pat nustatyta, kad notarai turi imtis priemonių, kad būtų: užtikrinta notaro tvarkomos elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas, naudojamos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, sudarytos techninės galimybės tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms. Šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma.

Notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu vieta bus laikoma notaro biuro buvimo vieta. Įstatymu taip pat reglamentuota, kad notaras nuotoliniu būdu, naudodamas elektronines priemones, notarinius veiksmus gali atlikti ir asmenims, esantiems užsienyje.

Priimtos pataisos įsigalios liepos 1 d.

Parengė Saulė Eglė TREMBO (LR Seimas)

 

 

 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija