Naujienos

Dvidešimt penkerių vyras nuteistas už penkiolikmetės nugirdymą

Jonas DAGYS 

Už nepilnametės nugirdymą jaunam vyrui teismas skyrė 8 mėnesius laisvės apribojimo bausmę. 

Viso laisvės apribojimo metu Kelmės rajone gyvenantis kaltinamasis įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, jam uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Be to, nukentėjusiajai turės sumokėti 500 eurų neturtinei žalai atlyginti ir padengti kitas išlaidas.

Jaunas vyras prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi. Jo padaryta nusikalstama veika – baudžiamasis nusižengimas, tačiau K. B. nusikalto turėdamas du neišnykusius teistumus, neatlikęs ankstesnės bausmės – nesumokėjęs nuosprendžiu paskirtos baudos, todėl jam skirtina vidutinio griežtumo bausmė – laisvės apribojimas. Kadangi kaltinamasis prisipažino kaltas, byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, ir paskirtoji bausmė mažinama vienu trečdaliu. 

Su nepilnamete vyras susipažino 2020 m. vasaros pabaigoje kaime, krepšinio aikštelėje. Jis žinojo, kad ji yra moksleivė, 15 metų amžiaus. Spalio viduryje jis važiavo pirkti keturračio ir pasikvietė nepilnametę kartu važiuoti pasivažinėti. Važiuojant jis gėrė alų, o mergina – girą. Grįžęs namo, nusipirko degtinės, turėjo alaus. Susėdus kambaryje gerti alkoholinių gėrimų, jis pasiūlęs išgerti ir nepilnametei. Vyras alkoholį gėrė kartu su broliais, kartu su jais prie stalo sėdėjo ir nukentėjusioji. Teisme jis sakė, kad matė, kaip mergina gėrė alų. Ar ji gėrė degtinę, neprisimena. Nuo išgerto alkoholio greitai apsvaigo, todėl ne visas aplinkybes gerai prisimena. Kitą dieną jis su broliais vėl gėrė, kartu su jais alų gėrė ir nukentėjusioji.

„Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus“, – tikslino Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja Nijolė Damulė. 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija