Naujienos

Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos dekano, klebono Remigijaus Jurevičiaus sveikinimas

Mielieji,

Išaušus šv. Velykų rytui, tirpdykime širdžių įšalą ir atleiskime vieni kitiems kaltes.

Atsiuntęs į žemę savo Sūnų žmogaus gyvenimui, Dievas atskleidė mums Prisikėlimą kaip tą tikrovę, kuri yra čia, įdiegta mumyse ir atsiverianti prieš mus, jei tik klausysime Viešpaties balso.

Pabuskime visi: dideli ir maži, turtingesni ir ne tokie turtingi. Tegul šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiks Jums šviesių vilčių ir į kiekvienus namus atneš santarvę ir gerumą.

Nuoširdžiausiai Jūsų Dekanas kun. Remigijus Jurevičius 

 

 

 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija