Naujienos

Joniškio rajone padidėjo socialinės globos išlaidos

Gintarė JONAITYTĖ

Joniškio rajone, savivaldybės sprendimu, nustatyti maksimalūs socialinės globos išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžiai. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos: be tėvų globos likusiems vaikams – 1350,00 Eur/mėn.; vaikams, turintiems negalią, – 950,00 Eur/mėn.; senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, turintiems proto ar psichikos negalią, – 700,00 Eur/mėn.; senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, – 910,00 Eur/mėn. Taip pat patvirtinti ir nauji dienos socialinės globos įkainiai: asmens namuose – 800,00 Eur/mėn.; socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje – 700,00 Eur/mėn.

Aiškinama, kad naujos nuostatos būtinos, nes auga ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, turintiems proto ar psichikos negalią, kaina. Beržėnų senjorų namuose, VšĮ Joniškio Šv. Mergelės Marijos parapijos senelių globos namuose „Santara“ ir Kepalių senelių namuose ji kyla intervale nuo 100 Eur/mėn. iki 301 Eur/mėn. Valstybiniuose socialinės globos namuose asmenims su proto ar psichikos negalia kaina auga intervale nuo 90 Eur/mėn. iki 140 Eur/mėn. Didėja išlaidos be tėvų globos likusių vaikų socialinei globai Akmenės paramos šeimai centre.

 

 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija