Naujienos

Joniškio savivaldybės meras skiepijosi, o administracijos direktorė skiepo laukia...

Birutė KYBARTIENĖ 

Joniškio savivaldybė iki balandžio 5 d. buvo gavusi 4940 dozių vakcinos. Šią savaitę atkeliavo dar 444 dozės. Ar visos jos sunaudojamos? Ar vakcinacija rajone sklandi, be pažeidimų?

               

                  Vakcinacijos koordinatorė Joniškio rajone L. Klemienė

Paskiepytų gyventojų nuo COVID-19 ligos Lietuvoje – jau ženkliai daugiau kaip 15 proc. Sparčiau žmones skiepija Jurbarko, Rokiškio rajonų bei Druskininkų savivaldybių medikai. Jose vakcinuota daugiau kaip 20 proc. gyventojų. Lėčiausiai, šios savaitės duomenimis, skiepijami Šalčininkų (tik 6,5 proc.), Visagino (8,2 proc.) ir Vilniaus (9,8 proc.) rajonų gyventojai. O kokia situacija yra Joniškyje?

Atsakymus į klausimus atsiuntė Joniškio rajono savivaldybės administracija, o juos parengė Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė, kuri šiuo metu yra ir vakcinacijos koordinatorė.

Vakcinacijos koordinatore L. Klemienė yra paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2021 m. vasario 17 d. Vakcinacijos koordinatorius koordinuoja vakcinacijos procesą savivaldybėje, užtikrina sklandų prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, kontroliuoja skiepijimo vakcina procesą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kad skiepijimo procesas būtų sklandus, laikantis nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės.

Klausimai ir atsakymai

- Kiek iki tam tikros dienos rajone gauta vakcinų nuo koronaviruso?

- Iki balandžio 5 d. esame gavę 4940 dozių vakcinos. Šią savaitę esame gavę 444 dozes vakcinos, kuria bus skiepijami vyresni kaip 65 metų amžiaus gyventojai.

- Kokios tai buvo vakcinos, gal galite proc. išvardinti, kiek kokių vakcinų gauta?

- Esame gavę Comirnaty (gamintojas Pfizer), Moderna ir Vaxzervia (AstraZeneka) vakcinos. Modernos vakcinos gavome apie 5 proc., 20 proc. gautos vakcinos sudaro Vaxzervia (AstraZeneca) vakcina, Comirnaty (Pfizer) vakcina – 75 proc.

- Kiek iš viso rajono gyventojų jomis paskiepyta iki Jūsų pateiktos datos? Kokių profesijų tai žmonės?

- Iki balandžio 5 d. buvo paskiepyta 4860 gyventojų, iš jų: I doze – 3350, II doze – 1510 asmenų. Paskiepyti visi medikai, kurie pareiškė norą skiepytis, 264 pedagogai, 639 socialiniai darbuotojai ir globos namų gyventojai, 31 policijos pareigūnas, 39 ugniagesiai ir t.t.

- Kaip skirstomos vakcinos rajone? Kokios klinikos jomis vakcinavo pacientus? Gal žinote, kaip joms sekasi?

- Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) yra paskirtas vakcinaciją organizuojančia įstaiga, bet žmones skiepija visos trys asmens sveikatos priežiūros įstaigos: UAB Saulenė, V. Neverauskienės Šeimos klinika ir Joniškio PSPC. Gaunama vakcina yra paskirstoma visoms, atsižvelgiant į jose prisirašiusių pacientų skaičių. UAB Saulenė ir V. Neverauskienės Šeimos klinika skiepija tik savo pacientus: 65 metų amžiaus ir vyresnius bei jaunesnius asmenis, turinčius rizikos veiksnius, t. y. sergančius ligomis, nurodytomis vakcinacijos prioritetų sąraše. Didžiausia dalis vakcinos dozių tenka Joniškio PSPC, nes ji skiepija ne tik savo senyvo amžiaus pacientus, bet ir visų kitų prioritetinių grupių – medikų, pedagogų, socialinių darbuotojų, globos įstaigų gyventojų, maisto pramonės įmonių darbuotojų bei kitų atstovus. Visos šios įstaigos sėkmingai dirba, sudaro pacientų sąrašus pagal amžiaus grupes, laiku sunaudoja visas gautas vakcinos dozes.

- Buvo ir išliko prioritetas – vakcinuoti vyresnio amžiaus ir turinčius lėtinių ligų žmones. Kaip Joniškyje tai vyksta? Žmonės pasakojo, kad kai kurie vyresni neina skiepytis, o kiti nesulaukia kvietimo. Pvz., Kaune, kai kuriuose kituose rajonuose jau skiepijami ir jaunesni nei 65 m. amžiaus, o Joniškyje, kaip žmonės sako, to nėra. Kodėl?

- Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra nustatyta prioritetinių gyventojų grupių eilė. Šiuo metu yra skiepijami 65 metų ir vyresni asmenys. Jie turi galimybę pasirinkti vakciną, todėl jų skiepijimas vyksta lėčiau, nei norėtume, nes gauname ribotą kiekį pageidaujamos vakcinos. Joniškio rajono savivaldybėje yra laikomasi nustatytų vakcinacijos prioritetų ir tik paskiepijus visą vieną prioritetinę grupę, einama prioritetų sąrašu žemyn. Išimtis taikoma tik tuomet, kai skiepijamos grupės gyventojai atsisako skiepytis turima vakcina. Todėl šiuo metu jau esame paskiepiję nemažai mokytojų, pareigūnų ir maisto pramonės įmonių darbuotojų.

- Kur žmonėms reikia kreiptis, jeigu jie, būdami daugiau kaip 65 metų ir serga lėtinėmis ligomis, nekviečiami skiepytis?

- Šiuo metu yra skiepijami 70-mečiai gyventojai, todėl gali būti, kad jaunesni dar nėra pakviesti. Visi 65 metų ir vyresni gyventojai, jei su jais nesusisiekė sveikatos priežiūros specialistai, gali patys kreiptis į savo šeimos gydytoją ar į kliniką, prie kurios yra prisirašę, ir bus įtraukti į skiepijamų asmenų sąrašus. Kviečiame visus nelaukti, skambinti į gydymo įstaigą ir registruotis skiepijimui.

- Ar Joniškio rajone galioja žmonėms vakcinos pasirinkimas? Jeigu taip, tai kokioms žmonių grupėms tai galioja?

- Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti kokia vakcina nori skiepytis. Tie, kurie renkasi ar sutinka skiepytis Vaxzevria (firma AstraZeneca) vakcina, turi galimybę pasiskiepyti greičiau.

- Kaip žinia, balandžio 2 d. skiepyta antroji ugniagesių gelbėtojų grupė, kiek teko girdėti, skiepijami ir policijos pareigūnai, gal galite pateikti informaciją apie tai?

- Visi policijos pareigūnai ir ugniagesiai, kurie pareiškė norą skiepytis Vaxzevria vakcina, yra paskiepyti.

- O kaip būsią su tais pareigūnais, kurie šiuo metu atostogauja ir nebus vakcinuoti? Ar jie galės tą padaryti vėliau? Kur jiems reikės kreiptis?

- Visi pareigūnai, kurie dar nebuvo paskiepyti, turi teisę pasiskiepyti. Tie, kurie sutiks skiepytis Vaxzevria vakcina bus paskiepyti greičiau, kiti turės laukti savo eilės pagal nustatytus skiepijimo prioritetus. Jie turi kreiptis į savo įstaigos vadovą ar už vakcinaciją įstaigoje atsakingą asmenį, kad įrašytų į skiepijamų asmenų sąrašą.

- Gal Jums žinomi kokie nors skiepijančių klinikų darbuotojų pažeidimai, kuomet, apeinant Vyriausybės nustatytą tvarką, pažeidžiamas eiliškumas ir skiepijami asmenys, kurie turėtų palaukti?

- Įvairios tarnybos buvo gavusius keletą skundų, tačiau jokių pažeidimų nenustatė. Nesusipratimų kilo ir dėl to, kad dažnai keitėsi Sveikatos apsaugos ministro priimami sprendimai, keičiantys skiepijimo prioritetų eiliškumą ir apimtį. Pavyzdžiui, iš pradžių buvo leista skiepyti tik stacionarių gydymo įstaigų medikus, po to buvo papildyta, kad reikia skiepyti visus jose dirbančius darbuotojus, dar vėliau – paslaugas jose teikiančius asmenis.

- Vyriausybė leido be eilės vakcinuoti merus, savivaldybės administracijos direktorius... Ar tuo pasinaudota Joniškio rajone?

- Į prioritetinių grupių asmenų eilę buvo įtraukti savivaldybių merai ir administracijos direktoriai. Joniškio rajono savivaldybės meras pasinaudojo šia galimybe ir pasiskiepijo naujai įkurtame vakcinacijos centre. Administracijos direktorė, nepriklausomai kokia vakcina bus pasiūlyta, yra užsiregistravusi eilėje gauti skiepą Vilniaus m. savivaldybėje, kur yra deklaruota.

- Ir ar buvo taip, kad gautos vakcinos rajone buvo nepanaudotos, sugedo? Jeigu taip, kaip tai vertinate?

- Norime pasidžiaugti ir padėkoti visoms skiepijimą vykdančioms bendrosios praktikos slaugytojoms, kurių profesionalumo dėka nebuvo sugadinta nei viena vakcinos dozė. Nei viena dozė neliko nepanaudota, nes, likus kelioms vakcinos dozėms, buvo kviečiami asmenys iš rezervinio sąrašo.

- Gal dar ką nors norėtumėte žmonėms pasakyti?

- Norime paprašyti visų gyventojų, kad, užsiregistravus ir rezervavus laiką skiepijimui, būtinai atvyktų arba praneštų iš anksto, kad atvykti negalės. Vakcinos flakone yra 10 dozių, o atidarius flakoną, reikia jas visas panaudoti. Gerbkime vakcinaciją atliekančius medicinos  darbuotojus, neverskime jų dirbti po darbo valandų laukiant atvykstančių iš rezervinio sąrašo pakviestų gyventojų.

B. Kybartienės nuotr. /Joniškio dienų archyvas/

comments powered by Disqus

Papildoma informacija