Naujienos

Kodėl Joniškio valdžia brangiai remontuojamą nedidelį socialinį būstą slepia už devynių užraktų?

Birutė KYBARTIENĖ

 

Joniškyje nusipirkti 1 kambario butą su patogumais galima už 6500 eurų. Dviejų kambarių kainuoja šiek tiek daugiau. Todėl nenuostabu, kad mąstantiems žmonėms sukėlė įtarimą Joniškio rajono savivaldybės administracijos pasirašyta Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutartis, kurios vertė – 11 271,46 euro. Pasirodo, solidi suma suraityta ne už perkamą būstą ir jo remontą, bet tik už remontą. Kur tas būstas yra? Joniškyje? O gal Žagarėje ar kaime? Kelių kambarių? Kodėl slepiamas šio savivaldybės socialinio būsto adresas?

Adresas buvo užteptas

Praeitų metų lapkričio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė ir UAB „Joniškio mechanizacija“ vadovas (vardas ir pavardė žinoma – Autorės pastaba) sudarė Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutartį. Abejonių šia sutartimi sukėlė ne tik paslaugos kaina, bet ir tai, kad būsto adresas sutartyje buvo užteptas. Kodėl taip?

Atidžiau skaitant iš patikimų šaltinių gautą sutarties kopiją, aiškėja, kas numatyta padaryti už tuos 11 271 eurą. Tai 9 kv. metrų lubų įrengimas su šiltinimu, taip pat 9 kv. metrų grindų įrengimas su šiltinimu, vienerių durų sumontavimas, elektros instaliacijos įrengimas (1 kompl.). Sprendžiant iš šių duomenų, peršasi mintis, kad tai – vos vieno kambario butas, o gal tik kambarėlis? Dar prie šio socialinio būsto paklos 25 kv. metrus vandentiekio ir kanalizacijos trasos ir numatyta įrengti 1 kompl. santechnikos. Kriauklę arba unitazą su bakeliu? Visus šiuos darbus rangovas įsipareigojo padaryti už daugiau kaip 11000 eurų iki 2019 m. gruodžio 27 d.

„Devynių kv. metrų kambarėlio lubos ir grindys, na, dar durys, klozetas... Darbas. Kažin ar reikės poros tūkstančių eurų. 25 metrų vandentiekio ir kanalizacijos trasa... Na, daugiausia galėtų kainuoti kokius 3 tūkstančius eurų, – skaičiavo statybų specialistas. – Žinoma, geriausia būtų šį būstą ir padarytus darbus apžiūrėti“, – dar pridūrė.

Nesakoma net politikui

Žurnalistė kalbėjosi su opozicijai priklausančiu Joniškio savivaldybės tarybos nariu, kuris pasakė, kad net jam, politikui, neatskleidžiamas už daugiau kaip 11 000 eurų remontuojamo savivaldybės socialinio būsto adresas.

Kai Joniškyje gyvenantis pilietis, norintis ir turintis teisę žinoti, ketino išsiaiškinti, kur šis socialinis būstas yra, tai savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Artūras Pališkevičius, pamatęs žmogaus rankose minimos sutarties kopiją, puolė teisintis, kad neva Asmens duomenų įstatymas neleidžia viešinti remontuojamo būsto adreso.

Už mokesčių mokėtojų pinigus remontuojamas socialinis būstas padaromas asmeniu? Arba nekilnojamas turtas, valdininko lūpomis, tampa gyvu žmogumi? Daugiau nei juokinga... Bet gal tai tik eilinio valdininko papokštavimas?

Pokštaujama ir „aukštesniu lygiu“

Žurnalistė išsiuntė paklausimą Joniškio rajono savivaldybės administracijai, nes, kai Joniškio rajono meru tapo Vitalijus Gailius, o administracijos direktore – V. Kulvinskienė, žurnalistai su administracijos darbuotojais negali gyvai kalbėtis apie savivaldybės reikalus, turi pateikti klausimus raštu ir tik per atstovę spaudai. Todėl raštu ir buvo prašoma atsakyti, kur yra sutartyje minėtas socialinis būstas, koks jo adresas ir ar jau baigtas remontas.

Atsakymas atkeliavo tik po keleto dienų. Cituojame netaisytą: „Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, informacijos apie 2019 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. (3.37) A4-193 „Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia“ atliekamų darbų adreso Jums pateikti negalime.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems sutartis, sudaryta 2019 m. lapkričio 29 d. tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Joniškio mechanizacija“ 2019 m. gruodžio 27 d. pratęsta iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Tikimės, kad darbai iki šių metų vasario mėnesio pabaigos bus baigti. Sutarties darbų kaina nustatyta supaprastinto mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu, ji yra 11 271,46 Eur su PVM.“

Atsakymą atsiuntė kanceliarijos skyriaus specialistė arba atstovė spaudai Lina Šutkienė. Kas į klausimus atsakė, neparašyta, tačiau žinoma, kad visi atsakymai žiniasklaidai yra derinami „aukščiausiu lygiu“. Ar taip buvo ir šiuosyk? Galbūt...

Spjūvis į viešojo intereso objektą?

Žinodama, kad brangiai remontuojamo savivaldybės socialinio būsto adreso nepavyksta gauti nei piliečiui, nei politikui, žurnalistė išsiuntė paklausimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija). Atsakymą atsiuntė šios Inspekcijos Teisės skyriaus vyr. specialistė Dainora Bernackienė. Cituojame: „Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas nustato viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę. Šio įstatymo 49 straipsnio 1 dalis nustato, jog Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kaip įgyvendinamos minėto įstatymo nuostatos“ ir atsiuntė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybospatarėjos Jūratės Kučinskaitės paaiškinimą. Cituojame: „Už savivaldybės pinigus remontuojamas butas neturi būti laikomas paslaptyje. Savivaldybės administracija gali/privalo atsakyti į visuomenei rūpimą klausimą. Be to, tai yra viešojo intereso objektas, – ir priduria. – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pastebi labai negatyvią tendenciją, kai valdžios/savivaldos institucijos nepagrįstai prisidengia asmens duomenų apsauga, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir apriboja žiniasklaidos teisę į informaciją, dėl ko nukenčia visuomenės teisė žinoti,“ – akcentavo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėja J. Kučinskaitė.

 

 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija