Naujienos

Graži Pasaulinės ligonių dienos minėjimo tradicija

Zita KATKIENĖ

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos klinikos konferencijų salėje surengtas Pasaulinės ligonių dienos paminėjimas. Medikams ir ligoninės pacientams, susirinkusiems į šventę, buvo aukojamo šv. Mišios, sveikinimo žodžius sakė LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, ligoninės vadovas Remigijus Mažeika, miesto meras Artūras Visockas.

 

 

Šv. Mišias aukojęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis priminė, kad Popiežius Jonas Paulius II, kuris 1993-siais aukojo šv. Mišių auką Kryžių kalne, ir įsteigė šią brangią ligonių dieną, trokštant atkreipti dėmesį į nelaiminguosius, kuriuos paliečia ligos kryžius.

„Pagrindinė dienos mintis: „Ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Tai kvietimas ateiti prie to, kuris yra mūsų kelias, tiesa, ir gyvenimas. Tai raginimas prisiglausti prie to, prie kurio nešdavo ligonius, ir jie pasveikdavo, buvo pagydyti“, – teigė ganytojas, įsitikinęs, kad ši diena yra tam, kad mes visi dar jautriau pažvelgtume į žmogų tam, kad jis būtų kuo laimingesnis žemėje. Anot Jo Ekscelencijos E. Bartulio, todėl niekada neatsidėkosime gydytojams, slaugytojams, ir visiems, kurie rodo daug meilės ir pasiaukojimo. Bet jautrumo niekada nebus per daug, nes ligoniai visada laukia iš mūsų nuoširdumo, pasiaukojimo, šypsenos, gero žodžio. Ir kartais šie dalykai pagydo labiau nei vaistai. Vyskupas visiems linkėjo giedros nuotaikos, pasiaukojimo dvasios, troškimo tarnauti kitiems.

Sveikino susirinkusius bei Jo ekscelencijai už gražią tradiciją – ligoninėje aukoti šv. Mišias – dėkojo LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Kreipdamasis į medikus, jis akcentavo, kad ne dėl ligoninės medikas dirba šį darbą, kuriam jaučia pašaukimą, ne dėl pareigų, bet dėl tų žmonių, kuriems reikia pagalbos.

„Anksčiau ar vėliau mes visi būsime pacientais ir visiems mums reikės atjautos, reikės supratimo. Vieni anksčiau, kiti vėliau suprasime, ką tai reiškia. Tie, kurie esame pacientais, suprantame, kad žmogus gyvas ne vien tiktai kūnu, bet ir siela. Vyskupas teisingai ir sakė, kad kartais tai yra ne mažiau svarbu, nei tos technologijos, kurias mes galime pritaikyti. Bet jei nėra vilties, nėra tikėjimo, žmogui sveikti yra labai sudėtinga“, – teigė ministras A. Veryga, linkėdamas visiems medikams niekada nesuabejoti savo pašaukimu, niekada neprarasti tikėjimo savo pašaukimu. O pacientams – sveikti, tiems kurie sveiksta. Tiems, kurių liga yra visam gyvenimui, patarė išmokti ją priimti, susitaikyti ir gyventi gyvenimą toliau, nes su liga jis nesibaigia.

Įspūdingomis giesmėmis šventės dalyvius apdovanojo ligoninės medikų choras „Muzica Vite“, vadovaujamas Rimanto Narkaus.

Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Remigijus Mažeika (iš dešinės), LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Šiaulių meras Artūras Visockas dėkojo Jo Ekscelencijai Eugenijui Bartuliui už gražią Pasaulinės ligonių dienos tradiciją.

Zitos Katkienės nuotr.

  

comments powered by Disqus

Papildoma informacija