Naujienos

Nedūlės giliame stalčiuje, bet pasklis po Lietuvą ir skleis gėrį.

Birutė KAMINSKAITĖ
Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė išleido jau penkias knygeles patiems mažiausiems. Šiuo metu rengiama šeštoji muzikos mokytojos-metodininkės knygelė. Penktąją knygelę, kaip ir paskutines dvi keturias, iliustravo dailininkė Gintarė Kybartaitė-Vaitekūnienė.

„Mes mylim savo tėviškėlę“

„Jau nuo neatmenamų laikų žmogų visais jo gyvenimo tarpsniais lydėjo tautosaka. Lopšinės, dainos, žaidimai, mįslės, pasierzinimai, pasakos buvo jo būties, jo kasdienybės palydovai, skaudžių gyvenimo momentų guodėjai… Tai – didžiulis tautos turtas. Kad šis turtas neišnyktų vis modernėjančio XXI a gyvenimo labirintuose, mes, vaikų darželio pedagogai, skubame jį perduoti savo mažiesiems ugdytiniams“, – savo knygelės „Mes mylim savo tėviškėlę“ pratarmėje rašo Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ muzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė.
Plonutė ši mokytojos knygelė, kurią redagavo kolegė, darželio „Saulutė“ direktorė Gražina Vėtienė, o recenzavo Joniškio „Saulės“ vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Marija Savickienė, tačiau labai šilta ir labai reikalinga.
„Kad vaikai pamiltų liaudies dainą, pažintų tautos papročius, tradicijas, suvoktų tai, kuo esą, reikia pradėti nuo pačių mažiausiųjų“, – tikino G. Pamparienė, nes visą savo gyvenimą ji tą tik ir darė: skiepijo mažiesiems meilę dainai, muzikai, gimtinei ir Lietuvai.

Susigundė

„Žinote, planavau tapti miškininke, nes mėgau būti miške, mėgau miško tylą, traukė jis mane savo paslaptingumu, grožiu. Be to, mano tėvelis (beje, labai geras žmogus) buvo miškininkas. Lyg ir norėjau sekti jo pėdomis… Jis taip pat nesipriešino, kad jo dukra studijuotų miškininkystę, bet… Draugė pasiūlė važiuoti į studijuoti į Klaipėdą. Čia kaip tik 1971-aisiais įsisteigė Šiaulių pedagoginio instituto fakultetas“, – pasakojo Gražina.
Klaipėda – visai netoli jos gimtųjų Gargždų. Gražina susigundė draugės pasiūlymu ir atvažiavo į Klaipėdą. Kadangi vidurinėje mokykloje mokėsi gerai, į aukštąją mokyklą įstojo be jokio vargo. 1975 metais baigė ir įgijo kultūros –švietimo darbuotojos (chorinio dirigavimo specializacija) diplomą.
„Buvome pirmoji šią specialybę baigusių absolventų laida“, – paaiškino.

Atvažiavo į Joniškį

Savo darbo vieta ji pasirinko Joniškį, nes ta pati draugė Genutė gavo paskyrimą dirbti Pakruojyje. Merginos pasiėmė žemėlapį, pasižiūrėjo ir nusprendė, jog šie rajonai – nelabai toli gimtųjų Gargždų, todėl ir sutiko čia važiuoti.
Joniškis – ne Gargždai, nuo kurių jūra – ranka paliesti, bet ir čia gyvena žmonės, auga medžiai, šviečia saulė. Ir čia – ta pati Lietuva. Pradžioje dirbo tuometiniuose kultūros namuose, vėliau muzikos mokytoja Kalvių, Gataučių mokyklose.

Greitai pritapdavo

Iš prigimties linksma, kūrybinga, todėl greitai pritapdavo visur, kur tik dirbdavo. Gražinai visai nesudėtinga čia pat sueiliuoti ketureilį. Dar besimokydama mokykloje, pradėjo kurti eiles. Patį pirmąjį eilėraštį, išspausdintą Gargždų rajono laikraštyje „Banga“ jos buvusia – Jakutytės –pavarde, išsaugojo iki šiol.
Prašnekus apie eiliavimą, pašnekovė išsitarė, kad eilėraščių turinti ne vieną, netgi galėtų išleisti knygutę, žinoma, jeigu jie skaitytojui būtų įdomūs.

Parduotuvė – ne jai

1981-aisiais G. Pamparienė pradėjo dirbti Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“. Pašnekovė sakė, kad jai labai gera dirbti su vaikais. Mažyliai – labai nuoširdūs, atviri.
Darželis (tuomet jam vadovavo A. Damalakienė) Gražiną priėmė šiltai, ir ši šiluma nevėso. Tačiau keitėsi laikai, todėl nusprendė imtis verslo, atidarė parduotuvę ir pradėjo joje dirbti. Bet darbas parduotuvėje – ne šios kūrybingos moters prigimčiai. Ji vėl sugrįžo į darželį. Tiesa, jau į „Vyturėlį“, kuriame išdirbo devynerius metus. Paskui vėl atėjo į „Saulutę“.

Jau nesuskaičiuotų

„Iš 31-erių pedagoginio darbo metų 28-erius išdirbau vaikų lopšeliuose darželiuose“, – tyliai mintyse suskaičiavo.
Keliose šventėse dalyvavo – jau ir nesuskaičiuotų, nes G. Pamparienė dalyvauja visose darželio „Saulutė“ surengtose šventėse. Ir ne tik jose…
Groja įvairiais muzikos instrumentais: armonika, akordeonu, skambina pianinu, kankliuoja.
„Beje, groti kanklėmis išmokau pati“, – pasakojo.
O išmoko todėl, kad panoro išmokyti kankliuoti šiuo melodinguoju instrumentu vaikus. Gražina kažkaip rasdavo kelią į jų širdis. Todėl ir rezultatai būdavo labai geri.

Tarp nugalėtojų

Dar 1980-aisiais su Gataučių aštuonmetės mokyklos duetu: Jolanta ir Violeta Miežytėmis dalyvavo televizijos konkurse „Dainų dainelė“ ir buvo tarp aštuntos zonos nugalėtojų. Kitaip tariant, mokytojos Gražinos auklėtinės buvo pažymėtos už gerą dainavimą. Beje, tais metais Lietuva išgirdo „Sparnuotąsias sūpynes“, kurias padainavo absoliuti tų metų konkurso „Dainų dainelė“ nugalėtoja Vaida Genytė.

Mažieji laureatai

Ir vėlesniais metais G. Pamparienė su vaikais dalyvaudavo įvairiuose konkursuose. Vieni vaikai užauga, mokytoja pradeda dirbti su kitais. Pastebėjusi talentingą berniuką ar mergaitę, stengiasi nebepaleisti. Nepaisydama, jog darbo laikas jau būna baigęsis (mokytoja „Saulutėje“ dirba tik iki pietų), prašo auklėtojų leisti jai padirbėti su talentingais vaikais. 2005-aisiais parengė Juozuką ir Vaivą. Vaikučiai dalyvavo ,,Tramtatulio“ konkurse ir tapo šalies laureatais. Garbė ne tik G. Pamparienei, bet ir visam ,,Saulutės“ darželiui. 2007-ieji vėl buvo sėkmingi. Mokytojos Gražinos parengta mažoji kanklininkė Gretutė taip pat dalyvavo „Tramtatulio“ konkurse ir tapo šio šalies konkurso diplomante.

Unikali knygelė

G. Pamparienės išleistas metodinis leidinukas „Mes mylim savo tėviškėlę“ (scenarijai vaikų ansambliams) – unikali knygelė, skleidžianti gerąją patirtį. Šią knygelę mokytoja Gražina išleido savo lėšomis. Galbūt atsisakė gražesnės suknelės ar kokio nors papuošalo… Po leidinuką ji padovanojo kitiems darželiams. Tie, kurie pažįsta Gražiną, sakė, kad ji labai kruopšti, ir jos visur pilna. Rūpinasi „Saulutėje“ esančiu darželio folkloriniu ansambliu, yra rajono etninės kultūros globos tarybos narė. Turi įvairiausių planų, kurių nenorėtume per anksti atskleisti.
„Esu skorpionas, tačiau gerasis skorpionas, nes gimiau spalio pabaigoje“, – paklausta, po kokiu Zodiako ženklu yra gimusi, šypsodamasi atsakė.

Neužteko visiems norintiems

2008 metais G. Pamparienė išleidžia dar dailesnę knygelę „Tu, vaikuti, netingėk – padainuok ir patrepsėk!“ Leidinį sudaro 18 vaikams suprantama tematika parašytų dainelių. Kiekviena jų atspindi vaiko norą pažinti pasaulį, jo norą bendrauti. Knygelė buvo tokia populiari, kad neužteko visiems norintiems.2009 m. G. Pamparienė išleidžia knygelę „Uždainuokite, vaikučiai, tėviškėlei ir saulutei!“
2009 metais sukako tūkstantis metų, kai pirmąkart buvo paminėtas Lietuvos vardas. „Lietuva – mūsų šalis! Mūsų Tėvynė! Mūsų darbai – maži ir dideli – įrodo, kaip mes stipriai mylime savo šalį“, – knygelės pratarmėje rašo autorė. Paskatinta naujos sėkmės, mokytoja-metodininkė rašo eiles, kuria muziką, o dailininkė G. Kybartaitė-Vaitekūnienė vėl piešia ir – 2010 m. pasirodo nauja knygelė – „Eikš, vaikeli, į dainelių šalį“. „Nuostabiu rakteliu atrakinę bet kurią dainelę, galėsite dainuoti, šokti, žaisti, groti įvairiais muzikos instrumentais, vaidinti, o gal paprasčiausiai klausytis...“, – pratarmėje rašo knygelės leidėja G. Pamparienė. Knygelių nebelieka. Visas tiražas ištirpsta lyg baltutėlis sniegas, saulutei pašildžius. Jomis džiaugiasi visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai. Žinoma, jų norėtų ir vaikučių tėveliai... 2011 metais kartu su dailininke G. Kybartaite-Vaitekūniene autorė išleidžia knygelę „Ei, vaikai, ratelin“ stokit!“.

Subtili dvasinio peno terpė

„Dėkoju recenzentui, Šiaulių universiteto docentui Vaidotui Juozui Lygutui už patarimus rengiant šį leidinį, taip pat dailininkei pedagogei Gintarei Kybartaitei-Vaitekūnienei ir kitiems. Nuoširdžiai dėkoju Šiaulių universiteto leidyklos darbuotojams, leidžiantiems mano knygas“, – dėkinga jų autorė, tekstų ir muzikos kūrėja Gražina Pamparienė.
„Daina – subtili dvasinio peno terpė. Lietuvių liaudies dainų, žaidimų, ratelių bei autorinių dainų atlikimas, pajaučiant muzikos nuotaiką, perteikiant ją balsu, veido išraiška, judesiu, būtina ir svarbi veikla, padedanti puoselėti meninės pajautos daigus vaiko sieloje“, – paskutinėje knygelėje parašė Šiaulių universiteto Muzikos katedros doc. Vaidotas Juozas Lygutas.
Netrukus turėtų pasirodyti dar viena muzikos mokytojos-metodininkės G. Pamparienės knygelė. Tikėtina, kad ir ji nedūlės giliame stalčiuje, bet pasklis po Lietuvą ir skleis gėrį.

Mokytoja-metodininkė, vaikiškų knygelių leidėja G. Pampareinė (kairėje) renginio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ metu.

„Joniškio dienų“ archyvo nuotr.

comments powered by Disqus

Papildoma informacija