Naujienos

Sukanka 30 metų, kai Joniškyje vyko laisvi ir demokratiški savivaldos rinkimai

Birutė KYBARTIENĖ 

Kovo 24 d., antradienį, sukanka 30 metų, kuomet Joniškyje (o ir visoje Lietuvoje) įvyko pirmi laisvi ir demokratiški savivaldos rinkimai po 1933 metų.

Šių eilučių autorė kandidatavo Joniškio rajono šeštoje rinkimų apygardoje, kuriai priklausė Upytės, Draugystės, Bažnyčios ir kai kurių kitų gatvių gyventojai. Kandidatavusių šioje rinkimų apygardoje buvo septyni, daugiausia vyrai. Prireikė antrojo rinkimų turo, kuris buvo surengtas balandžio 7 d. Deputate į savivaldybės tarybą rinkėjai pasirinko žurnalistę bei šių eilučių autorę. Rajono savivaldybės taryboje kartu su dar 55 deputatais (netrukus buvome pervadinti savivaldybės tarybos nariais) dirbome penkerius metus, iki 1995 m. balandžio mėn.

Prisiminimų liko daug, visko ir nesurašysi... Metas buvo karštas ir nelengvas. Į demokratiškai išrinktą Joniškio savivaldybės tarybą pateko įvairių profesijų žmonės, tačiau dauguma jų turėjo aukštąjį išsilavinimą ir greit perprato darbą taryboje. Išrinktieji buvo įvairių pažiūrų, ir dauguma jų kurį laiką iki šių rinkimų sąžiningai dirbo sovietų valdžiai, tačiau darbas laisvai išrinktoje savivaldybės taryboje atskleidė, kad žmonės buvo priversti prisitaikyti prie tuometinės situacijos, o Lietuvai išlaisvėjus, sakyčiau, atskleidė tikrąjį savo veidą ir dirbo Joniškio ir Lietuvos žmonių labui. Savivaldybės tarybos nariai galėjo gauti atlygį už nelengvą penkerių metų politiko darbą, tačiau vieningai vardan Lietuvos ir rajono žmonių buvo atsisakoma bet kokio užmokesčio.

Pamenu, prieš kiekvieną savivaldybės tarybos posėdį gaudavau pluoštą įvairių dokumentų. Viską atidžiai perskaitydavau, įsigilindavau, nes buvau pasirengusi balsuoti sąžiningai ir už geriausią rezultatą joniškiečiams. Gilintis privertė ir tai, kad sėdėjau pirmoje eilėje, todėl dairytis ir žiūrėti, kaip balsuos kolegos, negalėjau. Anapilin išėjęs buvęs politikas ir Rudiškių kolūkio pirmininkas Jonas Vyzas kartkartėm balsiai replikuodavo, girdi, jei Kybartienė balsuoja taip, tai mes, turėjo galvoje buvusius kolūkių pirmininkus, balsuokime kitaip. Salėje pasigirsdavo juokas, ir sprendimas būdavo priimamas toks, už kokį balsuodavo Kybartienė. Nebuvo taip, kad mes komitetuose jau priimdavome galutinius sprendimus. Galutinį sprendimą priimdavome tarybos posėdyje. Prie salės šonuose sustatytų mikrofonų nusidriekdavo norinčių pasisakyti eilės. Išklausius, pasvarsčius, buvo priimamas sprendimas.

Kadangi esu žurnalistė, ne finansininkė, tai dažnokai paprašydavau, kad į komiteto posėdį ateitų tuometinis Finansų skyriaus vedėjas Liuiza (taip pat jau iškeliavęs Anapilin). Mes jį išklausinėdavome ir tapdavo aiškiau, kaip reikėtų apsispręsti balsuojant.

Būsiu atvira, negalėdavau namuose ramiai net pavalgyti, kaskart skambindavo žmonės, klodavo savo problemas. Laimė, kad tuomet nebuvo mobiliųjų telefonų – būčiau negalėjusi dirbti tiesioginio žurnalistinio darbo. Ir į susitikimus ateidavo daug joniškiečių. Žmonės suprato, kad su jais kalbama, išklausoma jų nuomonė, stengiamasi jiems padėti.

Priminsiu, kad pirmoje demokratiškai išrinktoje savivaldybės taryboje tuomet dirbo Vilius Arvydas Šukis, Juozas Kasperavičius, Albertas Valuodzė, Edvardas Spirgys, Juozas Sperauskas, Birutė Kybartienė, Vytautas Gluska, Jonas Gudaitis, Konstantinas Bulys, Ginta Gerikaitė, Elena Spangelienė, Eugenijus Taparauskas, Regina Leknickienė, Janina Šimaitienė, Kęstutis Kazimieras Vilkonis, Gediminas Zabarauskas, Valentina Pimpičkienė, Algirdas Vincentas Narbutas, Inesa Vitalija Keršienė, Laimutė Garalienė, Ona Danguolė Baukienė, Kostas Vozbutas, Valdas Falkauskas, Mykolas Algimantas Deveikis, Juozas Verenka, Juozapas Survilas, Mindaugas Barkauskas, Irena Puipienė, Rokas Šležas, Romas Karūžna, Stanislovas Kumštys, Leonas Alekseriūnas, Eugenijus Stonys, Ignas Kuzminskas, Juozapas Albinas Mulevičius, Vytautas Adomaitis, Aleksandras Petrauskas, Rimantas Butvila, Adomas Julius Murza, Vladas Stankevičius, Stasė Sinkevičienė, Remigijus Janušauskas, Vidmantas Šliarpas, Georgijus Sičiovas, Pranas Stripeikis, Biruta Petrenko, Jonas Vyzas, Algirdas Gudinas, Jonas Vytautas Lingys, Stasė Zastarskienė, Algirdas Antanas Paukštelis, Edmundas Paulauskas, Juozas Domkus, Pranas Milenčius, Janina Koverienė ir Juozas Žebrauskas.

Gaila, bet kai kurių jau nebėra šioje žemėje, bet visada jie išliks mano atmintyje.

Žinoma, būtų puiku, jeigu kas nors buvusius pirmuosius Joniškio rajono savivaldybės tarybos signatarus būtų sukvietęs į būrį pasidalinti prisiminimais apie tuometinius laikus ir padarytus darbus, bet, manytume, kad koronavirusas sutrukdė. Tačiau kažin, ar kam nors būtų šovę į galvą surinkti visus, demokratiškai išrinktus buvusius politikus, į krūvą šio 30 metų jubiliejaus proga?

Todėl sveikatos Jums visiems, buvę kolegos. Ilgų gyvenimo metų, stiprybės ir laimės.

Ačiū Jums visiems už padarytus darbus Joniškio žmonių labui. 

comments powered by Disqus

Papildoma informacija