Naujienos

Ar tai – ne šantažas?

Birutė KYBARTIENĖ

UAB „Fortum Joniškio energija“ spaudžia Daugiabučio namo Miesto aikštė 7 savininkų bendriją, kad savininkai apmokėtų už daugiau kaip 500 litų kainuojantį cirkuliacinį siurblį, kuris vietoje sugedusio būtų įmontuotas Šilumos punkte. Tačiau šis Šilumos punktas nėra namo nei dalinė, nei visa nuosavybė, jokios sutarties su Bendrija dėl šio punkto nuosavybės teisių UAB „Fortum Joniškio energija“ nėra sudariusi.
Sugedus UAB „Fortum Joniškio energija“ nuosavybei-siurbliui, namo gyventojai patiria nuostolius: beprotiškai sukasi elektros skaitiklis ir tuština jų pinigines.

 

Raštas-įsakymas

Anksčiau už daugiabučių namų rūsiuose esančių Šilumos punktų suvartotą elektros energiją mokėdavo pati šių punktų savininkė centralizuotos šilumos tiekėja. Nuo 2011 m. lapkričio 1 d., remdamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tų pačių metų spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-314, UAB „Fortum Joniškio energija“ atsiuntė registruotą laišką, kuriame informuojama, kad... „nutraukiame elektros energijos, naudojamos daugiabučių gyvenamųjų šilumos punktų įrenginiuose, pirkimą“.

Kodėl taip?

Kai šių eilučių autorė paskambino į aukštėliau minimą kontrolės komisiją, telefonu atsiliepęs specialistas pareiškė, kad, jo nuomone, tai – neteisėta, bet pasiūlė paklausimą atsiųsti raštu.
Tik daugiau kaip po mėnesio atkeliavo atsakymas iš Vilniaus. Jį pasirašė komisijos pirmininko pavaduotojas Danas Janulionis. Minėtame rašte be kita ko rašoma, kad, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-265, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 45 punktas buvo pakeistas. Pacituoti minėto punkto teiginiai: „Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas pagal sudarytą sutartį su elektros tiekėju tiesiogiai atsiskaito už šilumos punkto įrenginiuose sunaudotą elektros energiją. /.../ Jei apskaitos prietaiso nėra, kol jis bus pastatytas (paryškinta mano – B. K.), už elektros energiją suvartotą IŠI cirkuliaciniams cirkuliaciniams siurbliams, apmoka gyventojai, kaip bendro naudojimo objektų elektros sąnaudas“.
Tačiau toks elektros apskaitos prietaisas minėtame daugiabutyje yra! Netgi, šių eilučių autorei reikalaujant bei atidavus reikiamus dokumentus, minėtame name energetikai įrenginėjo visiškai atskirą minėtam Šilumos punktui, kuris nuosavybės teise priklauso UAB „Fortum Joniškio energija“, elektros skaitiklį. Tai kodėl gyventojams tenka mokėti už UAB „Fortum Joniškio energija“ priklausantiems cirkuliaciniams siurbliams naudojamą elektros energiją? O dabar dar ir už dėl šilumą tiekiančios bendrovės netvarkingų įrenginių padarytus elektros nuostolius?
Nes beveik jau mėnuo, kai Miesto aikštė 7-u numeriu pažymėtame name esančiame UAB „Forum Joniškio energija“ Šilumos punkte „cirkuliuoja“ sugedęs siurblys ir beprotiškai „ryja“ elektrą.
Kai minėto namo bendrijos pirmininko pavaduotoja Elena Angilova, gruodžio mėnesio pabaigoje užrašė Šilumos punkte ir gyventojų (laiptinės ir rūsiai) suvartotą elektros kiekį, pastebėjo, kad „prisukta“ labai daug, net 364 kWh, kai, pavyzdžiui, per 2011 m. gruodį suvartota tik 237 kWh. Kiek dar „prisuks“ iki, kol Šilumos punkte bus pakeistas sugedęs cirkuliacinis siurblys?
Kiek anksčiau, pasak pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo, šilumos tiekėjai žadėjo sugedusį siurblį pakeisti. Šių eilučių autorė net neabejojo, kad pakeis. Deja.

Nieko nepažadėjo

Apie patirtus nemažus nuostolius dėl sugedusio siurblio kiek ankstėliau šių eilučių autorė skambino į UAB „Fortum Joniškio energija“ ir kalbėjosi su generaliniu direktorium. Klausė, kas dėl sugedusios įrangos „Fortum Joniškio energija“ Šilumos punkte kompensuos gyventojų patirtus nuostolius? Direktorius Dainius Muižys pripažino, kad nuostoliai gyventojams galėjo būti padaryti, tačiau nieko nepažadėjo. Gal prieš tuos nuostolius ir buvo galima užsimerkti, bet...

Keisti neketina?

Pasirodo, keisti sugedusio cirkuliacinio siurblio savo Šilumos punkte UAB „Fortum Joniškio energija“ administracija net neketina. Šių eilučių autorė (ji ir minėtos Daugiabučio namo Miesto aikštė 7 bendrijos pirmininkė) praėjusio penktadienio popietę pašto dėžutėje rado laišką-raštą „Dėl šilumos punkto remonto (karšto vandens cirkuliacinio siurblio keitimo“. Raštą pasirašė UAB „Fortum Joniškio energija“ technikos direktorius Arvydas Skugaras. Cituojame: „Informuojame, kad Jūsų daugiabučio namo karšto vandens paruošimo sistemoje susidėvėjo karšto vandens tiekimo cirkuliacinis siurblys. Dėl šios priežasties bet kuriuo metu gali sutrikti Jūsų gyvenamojo namo gyventojų aprūpinimas karštu vandeniu. Laikydamasi Joniškio rajono savivaldybės tarybos „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-81 nustatytų tarifų, UAB „Fortum Joniškio energija“ atlieka šiluminių punktų priežiūros (eksploatavimo) darbus. Remonto darbams reikalingos medžiagos ir įrengimai nėra įskaičiuoti nei į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros, nei į šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo tarifą, todėl UAB „Fortum Joniškio energija“ nėra atsakinga už šilumos punktuose esančių įrengimų remonto ar keitimo darbų finansavimą. Cirkuliacinio siurblio kaina Jūsų karšto vandens paruošimo sistemoje yra 416 Lt su PVM. UAB „Fortum Joniškio energija“ artimiausiu metu pakeis susidėvėjusį karšto vandens cirkuliacinį siurblį, gavusi Jūsų bendrijos sutikimą apmokėti nurodytą sumą“ (kalba netaisyta – B. K. pastaba).
Ar tai ne – šantažas, pone technikos direktoriau? Minėtame tarybos sprendime (jis buvo išspausdintas laikraštyje „Joniškio dienos“ su visais priedais) nėra nė žodžio apie tai, kad minėtas Šilumos punktas yra jau namo bendrijos nuosavybė ir kad gyventojai turi savo lėšomis pirkti cirkuliacinį siurblį, kuris bus įrengtas ne jų Šilumos punkte. Dabar panorote siurblio, vėliau užsimanysite ir antro siurblio, po to dar kažko ir, tuštindami gyventojų pinigines, atnaujinsite savo nuosavybėje įrangą?
O kadangi mes – ne nuolankūs „avinėliai“: nepatenkinti, kad reikia mokėti už Jūsų Šilumos punkte sunaudotą elektrą ir dėl gedimo jūsų Šilimos punkte patiriame dar didesnius nuostolius, nusprendėte mus pašantažuoti? Girdi, mokėkite už siurblį, nes lyg patrakęs suksis elektros skaitiklis?

Ar taip?

Praėjusio penktadienio popietę šių eilučių autorė to ketino paklausti UAB „Fortum Joniškio energija“ technikos direktorių A. Skugarą, tačiau nurodytu mob. telefonu jis neatsiliepė. Bendrovės darbuotojos paaiškino, kad išėjo atostogų. Nebuvo ir generalinio direktoriaus D. Muižio... Šia tema kalbėjosi su savivaldybės administracijos direktoriumi Voldemaru Bandžiuku, kuris nemano, kad gyventojai savo lėšomis turėtų modernizuoti „Fortum Joniškio energija“ Šilumos punktus, kurie nėra daugiabučių namų bendrijų nuosavybė.
„Įstatymas lietė tik miestus, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 000 gyventojų“, – akcentavo direktorius.
Penktadienį žurnalistė kalbėjosi su UAB „Fortum Heat Lietuva“ projektų vadovu ir Valdybos nariu Fiodor Kozliuk. Pono Kozliuk buvo paprašyta, kad UAB „Fortum Joniškio energija“ pagrįstų, kokiais teisės aktais (juos nurodytų, cituotų) remiasi, reikalaudami, kad gyventojai savo lėšomis apmokėtų už sugedusį cirkuliacinį siurblį.
„O gal mes namo bendrijai pasiūlysime tą Šilumos punktą pirkti, kad ir už litą?“ – pareiškė ponas F. Kozliuk.
„Kai bus pasiūlyta, tada žmonės ir spręs, ką daryti“, – atsakyta šilumos tiekėjo atstovui.
Šeštadienį šių eilučių autorė akylai studijavo 2011 m. spalio 27 d. redakcijos šilumos teikimo ir vartojimo taisykles (ko ne mokslinis darbas!), rajono savivaldybės 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą T-81 su priedais, kitus teisės aktus...
Įdomu, kokius dokumentus, įrodančius, kad namo gyventojams privalu pakeisti UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos punkte sugedusį cirkuliacinį siurblį, pateiks šilumos tiekėjai? Ir kas mokės už Šilumos punkte suvartotą elektros energiją?

comments powered by Disqus

Papildoma informacija