Naujienos

Iš skolų neišsikapstanti valdžia – šantažuojama?

Birutė KYBARTIENĖ

Vasario 21 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas deficitinis 2013 metų Joniškio rajono biudžetas.

Kaip „Joniškio dienas“ informavo savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė, planuojamos biudžeto pajamos – 64 mln. 726 tūkst. 500 litų, o išlaidos – 69 mln. 772 tūkst. 500 litų. Taigi planuojama pinigų išleisti daugiau nei planuojama jų gauti. Biudžeto deficitas – 5 mln. 46 tūkst. litų. Ir šiuos pinigus valdžia ketina skolintis iš banko. Nors bankams šių metų vasario 1 d. valdžia buvo skolinga 15 mln. 573 tūkst. 900 litų. Per ketvirtį į bankų sąskaitas savivaldybės administracija perveda 672 700 litų. Galima tik spėlioti, kokia šių pinigų dalis yra palūkanos, kurios paskutiniaisiais metais buvo gana aukštos...

Be to, šių metų vasario 1 d. savivaldybė turėjo 5 mln. 330 tūkst. 900 litų kitokių skolų. Sudėjus banko ir šią skolą, turime nemažą sumą – 20 mln. 904 tūkst. 800 litų.

Statistikos departamentas skelbia, kad 2012 m. Joniškio rajone gyveno 25 600 gyventojų. Vadinasi, kiekvienas Joniškio rajono gyventojas vasario 1 d. būtų skolingas 816, 59 Lt. Ar ši skola galėjo būti mažesnė?

Galėjo būti ir mažesnė, ir dar didesnė. Priklauso nuo valdžios: administracijos direktoriaus Voldemaro Bandžiuko, nuo mūsų visų išrinktų politikų, kurių rajono savivaldybės taryboje yra 25, nuo mūsų mero Gedimino Čepulio... Visi jie turėtų būti suinteresuoti, kad negrimztume į skolas, o gyventume oriai ir pagal galimybes.

Bet ar bent stengiamės taupyti?

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrui 2013 m. rajono politikai skyrė net 156 tūkst. 800 litų, kai beveik tokio pat dydžio Kelmės rajono politikai savajam verslo centrui buvo pasirengę skirti tik 42 tūkst. litų.

Klubui „Krepšinio legendos“, o tiksliau – L. Karaliūno krepšinio muziejaus (savivaldybė nėra šio muziejaus dalininkė, be to, veltui nuomoja L. Karaliūnui patalpas) skoloms apmokėti iš savivaldybės biudžeto atseikėta 10 100 litų.

Joniškio krepšinio klubui ,,Delikatesas“ 2013 metams skirta net 60 000 litų. Jei jau pagrindinis rėmėjas nebeišgali išlaikyti jį reklamuojančio klubo, gal galima rasti ir kitų privačių rėmėjų?
Pradžioje Žagarės vyšnių festivaliui finansuoti planuota skirti 10 000 litų biudžeto lėšų, bet, galimai „paspaudus“ opozicijoje esantiems socialdemokratams, skirta 15 000 litų. Nors pradžioje socialdemokrato Liudo Jonaičio organizuojamam medžio drožėjų plenerui nebuvo planuota skirti lėšų, bet po pasitarimo prieš tarybos posėdį skirti 5000 litų. Kodėl? Ko bijo dabartinė valdžios dauguma? Kad seni plepalai apie interpeliaciją merui G. Čepuliui virs kūnu? Kad Darbo partija susijungs su socdemais ir sudarys naują daugumą? Tai todėl mokesčių mokėtojų pinigais dosniai vis pamaloninamas Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, kuriam vadovauja „darbietis“ Kęstutis Mačiulis? O dabar – ir socialdemokrato Mindaugo Balčiūno organizuojamas Vyšnių festivalis?
55 proc. rajono biudžeto lėšų „suvalgo“ švietimas. Viena po kitos užsidaro mokyklos, mažėja moksleivių, bet ar mažėja išlaidos švietimui?

„Šiek tiek mažėja, – sakė Finansų skyriaus vedėja ir vardijo. – 2007 m. švietimo reikmėms iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 30 mln. 896 tūkst. litų, 2008 m. – jau 37 mln. 900 tūkst. litų, 2009 m. – 39 mln. 100 tūkst. litų, 2010 m. – 34 mln. 100 tūkst. litų, 2011 m. – 32 mln. 900 litų, 2012 m. – 31 mln. 800 tūkst. litų.

Ir mažėja, ir nemažėja... Jeigu skaičiai skiriasi, rezervų turėtų būti. Ar Švietimo ir sporto skyriuje jų ieškoma?

comments powered by Disqus

Papildoma informacija